Odhady nemovitostí : Ing . Robert Závodský tel. 736 789 129

Image

ZNALECKÁ ČINNOST
Obor ekonomika
Ceny a odhady nemovitostí


Zpracování znaleckých posudků k nemovitostem:

1. Daňové účely

(převod ,darování,směna nemovitosti)

2. Tržní oceňování nemovitostí

(vypořádání spoluvlastnictví, dědictví apod.)

3. Oceňování věcných břemen

 

Odborné odhady tržní ceny nemovitosti


Znalecký posudek nebo odhad ?